# برنامه_بدنسازی_والیبال

برنامه بدنسازی حرفه ای اماده سازی و افزایش قدرت والیبال

برنامه بدنسازی حرفه ای اماده سازی و افزایش قدرت والیبال   (بالا تنه)     حرکت توضیحات تعداد و ست پرس پرس روی نیمکت ۶*۶ پرس نظامی پرس بالا سینه ۶*۶ سرشان نشسته روی نیمکت ٨*۶ پارو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 35 بازدید

برنامه بدنسازی حرفه ای اماده سازی و افزایش قدرت والیبال

برنامه بدنسازی حرفه ای اماده سازی و افزایش قدرت والیبال (پایین تنه)  حرکت توضیحات ست چمباتمه نشستن زیر وزنه اسکات با دمبل ٨*۵ چمباتمه یکضرب اسکات وزنه بالای سر ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 26 بازدید