وبلاگ والیبال استان کرمانشاهمنبع:volleyball-kermanshah

برنامه بدنسازی حرفه ای اماده سازی و افزایش قدرت والیبال

 

(بالا تنه)

 

 

حرکت توضیحات تعداد و ست
پرس پرس روی نیمکت ۶*۶
پرس نظامی پرس بالا سینه ۶*۶
سرشان نشسته روی نیمکت ٨*۶
پارو زدن با میله هالتر بدن خم وپارو زدن ٨*۶
پشت بازو با دستگاه ٨*۶
سرشان از پشت با میله هالتر ٨*۶
سرشان از جلو با میله هالتر ٨*۶
پرس برای پشت بازی خوابیده روی نیمکت ۶*۴
پرس با دمبل ۶*۶
فیله کمر **** ١٠*۶
پارالل **** ٨*٨
شکم **** ٢۵*۴

              نکته :تمام ستها را باید وزنه انها ٧٠ درصد توان بدن انتخاب شود

 ارسال توسط مصیب خدامرادی

برنامه بدنسازی حرفه ای اماده سازی و افزایش قدرت والیبال

(پایین تنه) 

حرکت توضیحات ست
چمباتمه نشستن زیر وزنه اسکات با دمبل ٨*۵
چمباتمه یکضرب اسکات وزنه بالای سر ارنج راست ٨*۵
چمباتمه از جلو اسکات از جلو ٨*۵
چمباتمه از پشت اسکات از پشت ٨*۶
دو ضرب معلق وزنه وزنه برداری با هالتر ٨*۶
پارو با میله هالتر ***** ٨*۶
جلو ران با دستگاه ١٠*۶
پشت ران با دستگاه ١٠*۶
دو قلو با دستگاه و میله هالتر ٨*۶
فیله کمر **** ٨*۶
پارالل **** ٨*٨
شکم   ٢۵*۴

نکته :تمام ستها را باید وزنه انها ٧٠ درصد توان بدن انتخاب شود

لطفن اگه درخواست برنامه جدید بدنسازی والیبال دارید در نظراتتون بگید تا در وبلاگ براتون قرار بدمارسال توسط مصیب خدامرادی
آرشیو مطالب
صفحات سایت